Stačí vytvoriť predlohu, všetko ostatné je automatické

Vlastnosti

Online editor

Online editor šablón umožňuje jednoducho upraviť obsah či vzhľad dokumentu odkiaľkoľvek.

Automatické Webové Formuláre / API

Používajte automaticky generované webové formuláre alebo REST API dostupné hneď po uložení a aktivovaní zmien v šablóne.

Verejná knižnica

Nájdete v nej bežné dokumenty, ktoré vám na začiatku ušetria čas. Netreba predsa znovu vynachádzať koleso, keď to už urobil niekto iný.

Komponenty šablóny

Textové pole

Vložte vstupné údaje do dokumentu. Správna manipulácia s dátovými typmi a výstupný formát pod kontrolou (desatinné čísla, dátumy...)

Vektorový blok

Umožňuje zobraziť vstupné hodnoty prichádzajúce vo vektore označením jedného bloku, ktorý sa buďe opakovať.

Digitálny podpis

Určite miesto a veľkosť vizuálneho digitálneho podpisu v dokumente a uľahčite tak jeho digitálne podpisovanie.


Čiarové kódy

Podpora lineárnych (EAN, Code) a maticových (QR code, Aztec, Data Matrix, PDF417) čiarových kódov.

Vektorové obrázky

Dobre vyzerajúce obrázky na každom zobrazovacom zariadení.

Podmienený blok

Kontrolujte viditeľnosť bloku podmieňujúcim výrazom.