PREPOJTE SA s našou PDF službou
a vytvárajte svoje dokumenty super efektívne

Vlastnosti

Šablóna

Obsah a vzhľad dokumentu plne pod kontrolou použitím jednoduchých komponentov. Ich kombinovanie prináša nekonečné možnosti.

Online editor

Online editor šablón umožňuje jednoducho upraviť obsah či vzhľad dokumentu odkiaľkoľvek.

Automatické Webové Formuláre / API

Používajte automaticky generované webové formuláre alebo REST API dostupné hneď po uložení a aktivovaní zmien v šablóne.


Komponenty šablóny

HTML

Vytvorte kostru dokumentu z HTML komponentov

CSS

Upravte vzhľad jednotlivých komponentov pomocou CSS

Textové pole

Vložte vstupné údaje do dokumentu. Správna manipulácia s dátovými typmi a výstupný formát pod kontrolou (desatinné čísla, dátumy...)

Vektorový blok

Umožňuje zobraziť vstupné hodnoty prichádzajúce vo vektore označením jedného bloku, ktorý sa buďe opakovať.

Podmienený blok

Kontrolujte viditeľnosť bloku podmieňujúcim výrazom.

Vektorové obrázky

Dobre vyzerajúce obrázky na každom zobrazovacom zariadení.

Čiarové kódy

Podpora lineárnych (EAN, Code) a maticových (QR code, Aztec, Data Matrix, PDF417) čiarových kódov.

Digitálny podpis

Určite miesto a veľkosť vizuálneho digitálneho podpisu v dokumente a uľahčite tak jeho digitálne podpisovanie.